Servisler

- FO Şebeke dizaynı ve yapımı
FO Network design and construction

- Geçiş haklarının alımı ve kiralama
Having ROW & Renting

- Enerji sistemlerini de içeren saha montajı
Site installation including energy systems

- SDH DWDM Network Planlama
SDH DWDM Network Design

- SHD DWDM devreye alma ve entegrasyon
SDH DWDM Commissioning and integration

- FO/Bakır terminasyon ve testleri
FO&Cu Termination and testing

- Saha testi ve geçici kabul
Site testing and preliminary acceptance

- İlgili malzemelerin tedariği
Supply of the goods